The Lego Movie 2 Videogame

Av i i Recensioner, 5 Mer

The Lego Movie 2 Videogame

Bricksburg håller på att läggas i ruiner av invaderande utomjordingar. Du tar dig an att spela som Emmet och andra legofigurer. Kan du stoppa invasionen?

Jag har inte spelat ettan, The Lego Movie Videogame, så jag kan inte jämföra med det spelet. Däremot har jag spelat ett flertal av de andra legospelen. The Lego Movie 2 Videogame skiljer sig från dessa samtidigt som det har en del beröringspunkter.

I The Lego Movie 2 Videogame spelar du som Emmet, en ofrivillig hjälte som ska rädda legouniversumet från en ond utomjordisk drottning. Du låser även upp ett flertal andra figurer, men du kan mestadels spela med en och samma karaktär. Det är ganska sällan man behöver byta karaktär för att utföra vissa uppdrag. Om du spelat andra legospel förstår du säkert att här finns en skillnad. I flertalet legospel måste du frekvent byta mellan olika figurer för att kunna lösa problemen man ställs inför. Det är faktiskt ett roligare spelsätt än i The Lego Movie 2 Videogame.

Hela The Lego Movie 2 Videogame är uppdragsbaserat. Man får uppdrag av olika legokaraktärer. När det är löst får man en lila legobit och blir uppmanad att gå till nästa karaktär för ytterligare ett uppdrag. Förutom dessa obligatoriska uppdrag finns även en del frivilliga som man antingen kan ta direkt eller spara till nästa genomspelning av spelet.

Förutom att nya legokaraktärer låses upp under spelets gång får man även byggnader, verktyg och olika objekt. Dessa är väsentliga för att klara spelet. En generator behövs exempelvis för att laga en trasig elektronisk utrustning. Kraftiga boxarhandskar kan slå sönder vissa väggar och en magisk pensel målar ofärgade legoblock.

Efter ett tag blir det ganska många objekt och annat att hålla reda på och menysystemet blir omfattande. Det blir mer förvirrande än de vanliga legospelen där olika karaktärer har olika egenskaper, men vid den första genomspelningen blir man ganska bra guidad vilket gör att menysystemet då inte är lika rörigt som det lätt blir när man börjar samla alla samlarföremål vid en eventuell andra spelgenomgång. För räkna med att du har mycket kvar att upptäcka när du spelat klart. Själv hade jag hittat ungefär 20 % av samlarföremålen.

Att leta samlarföremål är inte lika kul som i tidigare spel. Det är tre olika typer av samlargrejer. 1. Uppdrag utanför storyn. 2. Lila (och fula) legoklossar. 3. Kistor med samlarföremål. Merparten av dessa är lätta att hitta. De man inte hittar direkt kan man peka ut med en ljuspelare. Kistorna påminner om de lootlådor som finns i många ungdoms- och vuxenspel. Man får inte reda på direkt vad man hittat utan tvingas gå till en shop för att öppna relikerna man hittat. Det är riktigt tråkigt med tanke på att det kan bli väldigt många reliker att öppna. Det kan ta många minuter. Extra tråkigt blir det då det finns många dubbletter i spelet.

En av legospelens största styrkor är detaljrikedomen. Världarna är fyllda med spännande saker. Det gäller till viss del även The Lego Movie 2 Videogame, men spelet är trots det ett steg tillbaka. Det är exempelvis betydligt färre fiender. Räkna inte att behöva slåss hela tiden. Det gör att invasionen inte riktigt känns som en invasion. Många miljöer känns dessutom kala och trista, inte alls som den typiska spelvärlden man är van vid från Lego. Dessutom är tempot ovanligt lågt för att vara ett legospel.

The Lego Movie 2 Videogame är definitivt sämre än andra legospel. Det har trögt tempo, ganska tomma världar och ett trist lootsystem. Det är ett okej tidsfördriv, men inte mer än så.

Det Bra

  • Lättspelat
  • Omspelsvärde

Det Dåliga

  • Tråkiga samlarföremål
  • Ganska tomma världar överlag
  • Långsamt tempo
  • Slutet
  • Engelska
5

Skriven av: Mats Ernofsson